Tag - organizacija

Razvoj organizacije

Razvoj organizacije

Nemotivisani zaposleni, zahtevni kupci, borba za opstanak na tržištu.. dotiče li Vas to, kako se nosite sa tim?

Vaša organizacija

Bez obzira na vrstu organizacije: profitna, neprofitna, politička, sportska, svaka ima slične faze razvoja i ljude koji nose organizaciju i koji su njen najvredniji resurs.

Za uspeh organizacije nije dovoljna dobra ideja niti kvalitetne usluge/proizvodi koje nudi.

Organizacije moraju kontinuirano pratiti promene u okruženju i u samoj organizaciji i na njih pružati prave, funkcionalne odgovore.

Ideal dobre organizacije je organizacija koja kontinuirano uči i unapređuje se.

Da li ste zadovoljni uspehom koji postiže vaša organizacija?

Da li se Vaša organizacija razvija u željenom pravcu?

Imate li zaposlene koji su posvećeni i motivisani za posao?

Proverite svoju poziciju na tržištu, investirajte u zaposlene - ljude koji nose organizaciju, podstaknite razvoj i napredak. Obratite nam se!

Pomoćićemo Vam da:

  • poboljšate komunikaciju među zaposlenima u organizaciji,
  • izgradite efikasan tim,
  • unapredite odnos prema klijentima/kupcima,
  • razvijete poslovnost u organizaciji,
  • povećate radnu motivaciju svojih zaposlenih,
  • unapredite efikasnost organizacije,
  • osmislite najbolju strukturu unutar organizacije,
  • naučite kako da prepoznate radno nezadovoljstvo.
Pročitajte više...