Pripreme za upis studija psihologije

U 21. veku, vremenu tehnologije, brzog života i naglašenog stresa, usluge koje pruža
psiholog postaju sve traženije.
Psiholog koji se bavi mentalnim zdravljem, klinički psiholog, psiholog – stručnjak za ljudske
resurse, psihoterapeut, sportski psiholog….samo su neka od današnjih atraktivnih zanimanja
koja se stiču završavanjem studija psihologije i dodatnim edukacijama.
I ne samo da je traženo i interesantno biti psiholog. Studije psihologije su decenijama jedne
od najželjenih karijernih izbora devojaka i mladića. Istovremeno, studije psihologije su one
koje se najteže upisuju jer na jedno budžetsko ili samofinansirajuće mesto konkuriše 5-6
kandidata.
Zato je važno dobro se pripremiti. Imati dobro i široko znanje, precizne i tačne informacije.
Provežbati testove sposobnosti i razumeti na koji način se pripremaju testovi opšte kulture.

Mentorski rad

Pripremite se uz mentorski rad psihologa iz Psihološkog centra Proaktiva!
Budite deo grupe koja zajedno uči, proverava informacije, priprema se i u isto vreme se
dobro zabavlja u prijatnoj atmosferi.
Pripreme se odvijaju vikendom (subotom ili nedeljom) u periodu 15.03 – 31.05.2022. godine
i uključuju fond od 24 časa. Dinamika rada planira se u dogovoru sa polaznicima.
Svaka nastavna jedinica obrađuje se posebno, davanjem primera, vežbanjem ili uz video
materijal. Sve što je nejasno, dodatno se pojašnjava. I tako do kraja kursa, odnosno, dok se
temeljno ne obradi ceo udžbenik psihologije.
Testovi sposobnosti i testovi opšte kulture vežbaju se individualno uz mentorsko vođenje –
pojašnjenje rada i zadataka.

Prijave i cena priprema

Prijave za pripreme primaju se putem telefona 064 861 08 33 do 15.marta 2022. godine.
Kotizacija za pripreme za studije psihologije iznosi 17.000 dinara.
Vidimo se i radimo zajedno!