Psihofon • Mobilna aplikacija

Aplikacija Psihofon prepoznaje i olakšava epizode anksioznosti, tuge, stresa i niskog samopouzdanja. Do sada je aplikaciju preuzelo više od 10.000 korisnika.

Preuzmi besplatnu aplikaciju za android uređaje preko GooglePlay platforme ili za iPhone uređaje na App Store.

Kako se koristi Psihofon

Na osnovu ponuđene liste različitih psihofizičkih simptoma koji se odnose na: anksioznost, tugu, stres i nisko samopouzdanje, čekiraš svoje simptome kako bi dobio povratnu informaciju o vrsti psihološkog problema sa kojim se suočavaš. Pokrećeš deo aplikacije koji se odnosi na tvoj problem – anksioznost, tugu, stres ili nisko samopouzdanje i dobijaš pristup psihološkim savetima, instrukcijama i intervencijama kako bi ublažio problem.

Savete, instrukcije i intervencije primenjuješ u definisanom vremenskom roku i prema uputstvu – radiš na sebi. Pored vežbi, saveta i instrukcija za anksioznost, tugu, stres i samopouzdanje, aplikacija sadrži i paket vežbi za samoosnaživanje namenjen opštem psihičkom jačanju.

Ukoliko prepoznaš potrebu za obuhvatnijim stručnim tretmanom, možeš kontaktirati neku od organizacija koje se bave mentalnim zdravljem a nalaze se u priloženoj bazi podataka unutar aplikacije.

Identifikovane psihološke epizode anksioznosti, tuge, stresa i niskog samopouzdanja, ističu se kao najučestalije u svakodnevnom radu psihologa sa klijentima. Ukoliko se ne tretiraju adekvatno, svaka od njih može da preraste u ozbiljan psihički problem i može značajno da naruši kvalitet života.

Prati nas na Facebook-i i Instagram-u za najnovije informacije.

Psihofon u sebi sadrži

• Listu psihofizičkih znakova (simptoma) za identifikaciju svake od pojedinačnih epizoda;

• Savete, instrukcije i intervencije za njihovo ublažavanje i prevazilaženje;

• Paket vežbi za samoosnaživanje i

• Bazu podataka o organizacijama u Vojvodini koje pružaju usluge vezane za mentalno zdravlje.

 

Preuzmi aplikaciju besplatno

Tim stručnjaka iza aplikacije Psihofon

Aplikaciju Psihofon je osmislio autorski tim koji sačinjavaju:
Dr Jasmina Knežević

Dr Jasmina Knežević

Bavi se prevencijom i promocijom psihičkog zdravlja.

U svakodnevnom psihološkom radu osnažuje klijente da budu samosvesni, odgovorni prema sebi i svom zdravlju, da prihvate sebe i steknu veštine koje će im pomoći da vode kvalitetniji život.

Dr Vesna Barzut

Dr Vesna Barzut

Bavi se kognitivnom psihologijom.

Zainteresovana je za popularizaciju tema mentalnog zdravlja i povećanje dostupnosti psihološke podrške onima kojima je potrebna.

Dr Jelena Blanuša

Dr Jelena Blanuša

Bavi se istraživanjem tema u vezi sa mentalnim zdravljem u različitim okolnostima, uključujući i vezu mentalnog zdravlja i ishrane.

Poseban fokus u istraživanjima stavlja na pozitivnu psihologiju, koja ima za cilj očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja korišćenjem pozitivnih intervencija i programa.