Psiholozi - Olga Terek

Olga Terek

diplomirani psiholog

Obrazovanje i afilijacija

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom sadu. Obučavana  za rad kao edukator u oblasti roditeljstva i u transakciono-integrativnom pristupu psihoterapiji.

Profesionalno iskustvo

Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa osobama u stanju  stresa, povišene anksioznosti (panični napadi, fobije i opsesivno kompulzivni poremećaji), kao i u radu sa adolescentima u stanju krize, procenom sposobnosti i ličnosti za potrebe profesionalne orijentacije.
Bavi se i procenom preostale radne spobnosti.

Oblast interesovanja/ekspertize

Autor više radova iz oblasti prevencije i unapredjenja mentalnog zdravlja – Komunikacija sa teškim ljudima, Umeće donošenja odluka, O anksioznosti i mislima, Samopovređivanje adolescenata, Zavisnost od interneta…

Pruža online usluge i kratke stručne konsultacije telefonom.


Zakažite termin