Psiholozi - Doc. dr Jasmina Knežević

Doc. dr Jasmina Knežević

doktor psiholoških nauka

Obrazovanje i afilijacija

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a potom specijalizirala i doktorirala psihološke nauke na istom fakultetu. Završila je obuku iz transakcione analize, porodične sistemske terapije i kvantne medicine (prvi nivo).

Profesionalno iskustvo

Profesionalni identitet je gradila baveći se menadžmentom ljudskih resursa, karijernim vođenjem i osnaživanjem pojedinaca i organizacija. Autorka je i koautorka petnaest udžbenika, knjiga i priručnika iz različitih psiholoških disciplina.

Oblast interesovanja/ekspertize

Poslednjih godina usmerena je ka sportskoj psihologiji i psihologiji ishrane.

Publikacije

Knjiga Psiha i hrana govori o našem odnosu prema hrani i daje smernice kako se taj odnos može promeniti.
Kutija sreće je namenjena ženama i sadrži korake za povećanje samopouzdanja i samoprihvatanja.
Kalendar sa pažljivo odabranim ohrabrujućim mislima za tinejdžerke  pruža svakodnevno ohrabrenje nesigurnim tinejdžerkama  koje razmišljaju o svom izgledu, odnosima sa vršnjacima i roditeljima i što boljem predstavljanju na društvenim mrežama.
Publikacija 365 misli za poslovno osnaživanje ,usmerava nas dok smo na poslu, da ne zaboravimo na sebe i svoje potrebe, a  Psihološke determinante sportskog postignuća, kao štivo za sportiste, primenjuje psihološka znanja neophodna za postizanje vrhunskih rezultata.

Pruža online usluge i kratke stručne konsultacije telefonom.


Zakažite termin