Psiholozi - dr Jasmina Knežević

dr Jasmina Knežević

doktor psiholoških nauka

Obrazovanje i afilijacija

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a potom specijalizirala i doktorirala psihološke nauke na istom fakultetu. Završila je obuku iz transakcione analize i porodične sistemske terapije.

Profesionalno iskustvo

Profesionalni identitet je gradila baveći se menadžmentom ljudskih resursa, karijernim vođenjem i osnaživanjem pojedinaca i organizacija.

Oblast interesovanja/ekspertize

Poslednjih godina usmerena je ka sportskoj psihologiji i psihologiji ishrane.


Zakažite termin