Novosti

Edukacije | Psihološki centar ProAktiva

Edukacije

ProAktiva organizuje za Vas edukacije za razvijanje porodičnih, bračnih, poslovnih i drugih životnih veština. Edukacije se organizuju za pojedince, grupe i organizacije, u prostorijama ProAktive ili po dogovoru.

Naše edukacije

Edukacije se izvode interaktivno, primenom tehnika uz koje odrasli najbolje uče: rad u malim grupama, igranje uloga, studije slučaja, refleksije i samorefleksije, učenje iz iskustva i sl. Edukacije ProAktive specifične su i razlikuju se u odnosu na edukacije sličnog tipa!

Na kraju edukacije svaki učesnik dobija povratnu informaciju (povratna informacija o realizovanoj promeni u nivou znanja, stavova ili ličnog razvoja i set preporuka za dalje napredovanje).

Takođe, po potrebi, ProAktiva organizuje pojedinačne konsultacije sa učesnicima treninga nakon edukacije, sa mogućnošću kreiranja individualnog plana učenja i razvoja i pružanja kontinuirane podrške u njegovoj realizaciji.

Lista edukacija

 • 10 koraka u upravljanju stresom
 • Unapređenje komunikacijskih veština
 • Veštine aktivnog traženja posla
 • Porodična edukacija
 • Razvijanje vitalnih menadžerskih veština
 • Motivacija zaposlenih
 • Izgradnja i negovanje tima
 • Rešavanje konflikata – upravljanje konfliktima
 • Uspešna prezentacija i prezentacijske veštine
 • Poslovna komunikacija i ponašanje na radnom mestu
 • Poslovna ljubaznost i odnosi prema klijentima
 • Strateško i operativno planiranje
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Pisanje projekata
 • Selekcija kadrova i veštine intervjuisanja
 • Razvijanje sportskog duha i motivacije u sportskom timu
 • Građenje političkog liderstva…
 • Prevencija rizičnih ponašanja kod adolescenata (opasne dijete, -poremećaji ishrane, prevencija hiv/aids-a, prevencija zloupotrebe PAS)
 • Škola za roditelje
 • Kurs za baby sittere i dečije animatore

Organizovanje edukacija

Organizovanje edukacija počinje ugovaranjem prvog sastanka na kojem će se definisati ciljevi, sadržaj, dinamika i način organizovanja i izvođenja edukacija.

Zakažite sastanak putem kontakt forme.

Podelite